Privatlivspolitik

Du er ved at oprette en brugerprofil på DinnerBooking. Vi fortæller dig i denne politik, hvordan vi indsamler og behandler dine personlige oplysninger. Når du accepterer vilkårene, giver du samtidig dit samtykke til, at vi indsamler og behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med denne politik.

Du skal være opmærksom på, at når du foretager reservation via DinnerBooking servicen, så afgiver du også oplysninger til den restaurant, hvor du foretager din bestilling.

For sådanne oplysninger er restauranten dataansvarlig, og du meddeler dit samtykke til, at oplysningerne må videregives til DinnerBooking, som herefter indsamler og behandler oplysningerne som dataansvarlig.

DinnerBooking opfordrer dig til at læse denne politik omkring brug og beskyttelse af dine persondata.

OPRET BRUGERPROFIL MED DINNERBOOKING

Den restaurant du er ved at foretage bordreservation på, anvender DinnerBooking som reservationssystem. For at gennemføre din bordreservation skal du oprette en brugerprofil hos DinnerBooking. Din brugerprofil kan du anvende på alle de restauranter, cafeer mv. (Restauranter), som anvender DinnerBooking. Du skal blot logge ind med din e-mailadresse og password, hvorefter dine stamoplysninger kommer frem.

DinnerBooking er et reservationssystem til Restauranter, som anvendes i lande over hele verden. For at kunne foretage en reservation hos en Restaurant, der benytter DinnerBooking reservationssystemet, skal du oprette en brugerprofil. Din brugerprofil kan anvendes på alle de Restauranter, som anvender DinnerBooking. Du skal blot logge ind med din e-mailadresse og password, hvorefter dine stamoplysninger kommer frem.

INDSAMLING AF INFORMATIONER FRA DIG

DinnerBooking indsamler og behandler de oplysninger om dig, som du selv afgiver som del af din brugerprofil.

De oplysninger, der kræves for at oprette din brugerprofil er: navn, postnummer, e-mail adresse og telefonnummer.

Du kan også vælge at give information om dine præferencer og interesser, allergier osv.

Hvis du anvender vores hjemmeside DinnerBooking.com, indsamler vi også oplysninger om dig via cookies. Indsamling sker i henhold til vores cookie-politik, og behandlingen er omfattet af cookie-politikken om beskyttelse af dine personoplysnigner.

Hvis du abonnerer på et af vores nyhedsbreve, indsamler vi også oplysninger om dig og opretter en brugerprofil for dig. Behandling af dine personlige oplysninger til dette formål sker kun efter dit samtykke.

INDSAMLING AF OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND

Foruden de oplysninger du selv afgiver til DinnerBooking, indsamler vi oplysninger fra vores samarbejdspartnere (Restauranter) om dine foretagne reservationer, og eventuelt oplysninger som vore samarbejdspartnere registrerer om dig i forhold til præferencer og tilsvarende forhold, samt om dit restaurantbesøg.

VI ANVENDER INDSAMLEDE OPLYSNINGER OM DIG TIL FØLGENDE FORMÅL

Marketingformål: Vi kan anvende oplysningerne til interne marketinganalyser, for eksempel for at vurdere tendenser blandt vores brugerprofiler eller til at måle trafikmængden til vores hjemmesider, og statistik på de enkelte eller på grupperinger af brugerprofiler. Vi kan også udveksle ikke-personlige oplysninger med andre, f.eks. annoncører, i anonymiseret form, hvilket betyder, at oplysningerne ikke omfatter personligt identificerbare oplysninger om dig.

Nyhedsbreve: Hvis du abonnerer på et af vores nyhedsbreve, bruger vi dine oplysninger til at sende målrettede nyhedsbreve til dig. Nyhedsbreve indeholder nyheder om restauranter, inspiration fra DinnerBooking og andre marketingmaterialer fra os.

Restauranter: Når du foretager en reservation via DinnerBooking på en restaurant, oplyser DinnerBooking oplysninger om dig til restauranten i form af navn, postnummer, telefonnummer og din e-mail-adresse og eventuelle yderligere oplysninger, der er registreret i din brugerprofil, eller at er samlet om dig fra andre restauranter. Restauranten kan bruge oplysningerne til at verificere oplysninger om relevante krav til kost, særlige præferencer eller ønsker, sæt menuer, gruppebestillinger mv. Samt generelt administrere dit besøg i restauranten og Restaurantens gæstedatabase. Hvis du opdaterer din DinnerBooking-brugerprofil, offentliggør vi de opdaterede oplysninger til de restauranter, der tidligere har modtaget dine oplysninger, og hvor du har foretaget en reservation inden for de sidste 12 måneder. Din e-mail-adresse og telefonnummer sendes ikke videre til restauranten til reklameformål, medmindre du udtrykkeligt angiver, at du er interesseret i at modtage reklame fra restauranten via e-mail.

Restauranter kan modtage summariske feedbackrapporter fra DinnerBooking fra de seneste gæster, når restauranterne gennemgås af DinnerBooking brugerprofiler. Hvis du sender kommentarer til en restaurant (gennem en evaluering via DinnerBooking) vil kommentarerne blive udvekslet med restauranten anonymt. Det kan dog ikke udelukkes, at en restaurant forbinder specifik feedback med din reservation, og din anonymitet er derfor ikke garanteret. Du kan også vælge ikke at være anonym, når du sender kommentarer, hvis du oplyser hvem du er eller giver kontaktoplysninger som den e-mail-adresse, som restauranten kan bruge til at reagere på din tilbagemelding.

DinnerBooking videregiver kun de oplysninger, der er nærmere angivet ovenfor, til de Restauranter, du har foretaget reservationer hos via DinnerBooking. Restauranterne har ikke adgang til oplysningerne angivet på din brugerprofil, herunder også din gæstehistorik fra andre Restauranter. Dog accepterer du, at Restauranter under samme selskab eller i samme kædesamarbejde kan udveksle oplysninger om din gæstehistorik.

Transaktioner: Vi kan anvende dine personlige oplysninger til at besvare forespørgsler og anmodninger fra dig og til at behandle transaktioner såsom betaling med kreditkort af varer, du har bestilt hos os eller vores agenter og Restauranter, samt til at gennemføre sådanne transaktioner (f.eks. levering). De personlige oplysninger, du giver os, kan anvendes af vores leverandør til udførelse af ordren. Uanset ovenstående opbevarer vi ikke økonomiske oplysninger om dig.

Administration og Data Management: Vi håndterer de oplysninger, der er knyttet til din brugerprofil til administrative opgaver. Blandt andet kan vi bruge dine oplysninger til at kontakte dig via e-mail eller telefon til spørgsmål vedrørende din brugerprofil, hvad enten det drejer sig om vedligeholdelse eller sletning. Vi kan overføre dine personlige oplysninger til tredjepart, der fungerer som vores underleverandør, hvor overførslen sker med instruktioner om ikke-afsløring, og at oplysningerne kun vil blive brugt til opfyldelse af opgaver, som er fastsat af os (f.eks. Administration af en marketingkampagne , IT-drift mv.).

Øvrige formål: Vi kan behandle og videregive dine personlige oplysninger, hvis dette er tilladt eller kræves efter den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

VI VIDEREGIVER OPLYSNINGERNE OM DIG I FØLGENDE SITUATIONER

Vi videregiver de indsamlede oplysninger om dig, i den udstrækning det er beskrevet under punktet oven-for om, hvad vi bruger oplysningerne om dig til.

Du giver dit udtrykkelige samtykke til, at dine oplysninger også kan videregives til Restauranter og over-føres til vores underleverandører i tredjelande. Du gøres i den forbindelse udtrykkeligt opmærksom på, at modtagere i sådanne tredjelande ikke nødvendigvis er underlagt samme strenge persondatabeskyttel-sesregler, som gælder i dit hjemland. Du accepterer derfor, at der ikke nødvendigvis foreligger eller kan garanteres om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i sådanne lande. Dette kan medføre, at der er en højere risiko for, at dine personoplysninger kompromitteres.

ADGANG TIL OG OPDATERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OM REGISTREREDE BRUGERE

Vi har brug for din hjælp til at sikre, at de personlige oplysninger DinnerBooking behandler om dig, er korrekte og ajourførte. Hvis der sker ændringer i dit navn, kontaktoplysninger, præferencer eller øvrige oplysninger anført på din brugerprofil, bør du hurtigst muligt opdatere oplysningerne i din brugerprofil.

OPBEVARINGSPERIODE

Vi gemmer og behandler dine personlige data i 24 måneder efter din sidste brug af brugerprofilen. Brugen består i at logge på DinnerBooking.com eller afslutte booking på en Restaurant via DinnerBooking eller abonnere på et af vores nyhedsbreve.

Har din brugerprofil ikke været aktiveret indenfor en 24 måneders periode, slettes oplysningerne automatisk i vores system. Forinden din brugerprofil slettes, kontakter vi dig på den registrerede e-mailadresse, så du får muligheden for at opretholde profilen.

Forinden sletning af brugerprofiler anonymiserer vi dele af de oplysninger vi behandler om dig, så de kan indgå i statistiske formål.

DU HAR RET TIL INDSIGT OG BERIGTIGELSE

Du kan til enhver tid anmode DinnerBooking som dataansvarlig om indsigt i, hvilke oplysninger vi behand-ler om dig, hvilke formål vi behandler oplysningerne til, de modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne er eller vil blive videregiver til, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, hvor oplysningerne stammer fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig selv, om vi har foretaget automatiske afgørelser, herunder profilering.

Hvis oplysningerne vi behandler om dig er ukorrekte, har du ret til at få oplysningerne berigtiget eller slettet.

DU KAN TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger. Du kan tilba-gekalde samtykket ved at slette din brugerprofil. Alle oplysninger om dig slettes herefter hos Dinner-Booking. Forinden sletning af din brugerprofil anonymiserer vi dele af de oplysninger vi behandler om dig, så de kan indgå i statistiske formål.

For nyhedsbreve kan du blot tilbagetrække dit samtykke til at modtage yderligere nyhedsbreve. Du kan afmelde dig fra ethvert nyhedsbrev, du modtager, eller fra din brugerprofil.

Hvis du også ønsker at tilbagekalde dit samtykke overfor de Restauranter, som dine oplysninger er vide-regivet til, skal du tilbagekalde dit samtykke direkte overfor disse Restauranter. Du kan på din brugerprofilside se, hvem vi har videregivet dine oplysninger til. Du skal være opmærksom på, at efter vi har slettet sin brugerprofil, har vi ikke mulighed for at oplyse, hvem dine oplysninger er videregivet til.

DU KAN KLAGE

Hvis du mener vores behandling af dine personoplysninger strider mod den gældende persondatalovgivning, kan du klage til Datatilsynet.

COOKIES

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk (dvs. ikke ved registrering) indsamle ikke-personlig data (f.eks. hvilken type internetbrowser og styresystem, du bruger, domænenavnet på den hjemmeside, du sidst har besøgt, antal besøg, gennemsnitligt tidsforbrug på hjemmesiden og hvilke sider, du har set). Vi kan bruge disse data til at følge, hvor attraktive vores hjemmesider er, og til at forbedre hjemmesiderne og indholdet på disse.

Vi kan opsamle samlede statistikker om vores brugere i form af antal, trafikmønster og hermed forbundne oplysninger fra hjemmesiden og kan videregive dem til tredjemand (f.eks. annoncører). Vi knytter ikke oplysninger indsamlet gennem cookies til andre personligt identificerbare oplysninger, medmindre dette kræves eller er tilladt ved lov, eller det sker for at gøre Betingelserne for brugen af DinnerBooking gældende.

Hvis lovgivning kræver det, f.eks. som svar på en retskendelse eller stævning, vil vi udlevere både personlige og ikke-personlige oplysninger. Vi kan også viderebringe sådanne oplysninger ved en specifik henvendelse fra en retsinstans eller til andre søgemaskiner m.v.

DinnerBooking sporer automatisk, hvordan indholdet på hjemmesiden bruges. Denne sporing giver os mulighed for at få en bedre forståelse af områder, der kan forbedres, så vi løbende kan forbedre relevansen af og adgangen til indholdet på vores hjemmeside.

I forbindelse hermed placerer DinnerBooking sommetider visse oplysninger, som kaldes for “cookies“, på den besøgendes computer. Disse “cookies“ giver en mere detaljeret sporing, så vi kan finjustere vores rapporter vedrørende brug af webstedet. Har du imidlertid deaktiveret “cookies“ på din computer, har du stadig præcis den samme adgang til indholdet på www.dinnerbooking.com, som hvis du havde aktiveret “cookies“.

COOKIEDEKLARATION

INFORMATION OM DINNERBOOKING

DinnerBookings fulde forretningsnavn, fysiske adresse og andre kontaktinformationer er:


DinnerBooking ApS
Lyongade 21, 1.
2300 Copenhagen S
Denmark
VAT: DK29008450
Year of establishment: 2005

Phone: +45 32555048
Email: support@dinnerbooking.com