Gavekort

HANDELSVILKÅR FOR GAVEKORT, FORBRUGER, FOR DINNERBOOKING APS

Disse Handelsvilkår gælder for køb af gavekort via hjemmesiden DinnerBooking.com (herefter kaldet Hjemmesiden).

Gavekortet kan indløses på de restauranter, der er tilmeldt vores ordning med gavekort. Du kan se hvilke restauranter det er på Hjemmesiden, hvor du også kan læse mere om de forskellige restauranter.

I det følgende anvendes “vi”, “os” eller “DinnerBooking” om DinnerBooking ApS, mens “du” og “dig” referer til kunden, som køber billetten.

Vilkår og betingelser skal accepteres for at placere en ordre. Brugen af vores hjemmeside er også underlagt vores Vilkår for brug og vores Privatlispolitik. Du har accepteret disse betingelser separat ved brug af hjemmesiden og ved påbegyndende købsproces.

Du kan alene påberåbe dig indholdet i individuelle aftaler og ordrebekræftelser og de oplysninger, der er givet i forbindelse med købet, herunder de priser du accepterer ved afgivelsen af orden.

Kun personer over 18 år med et betalingskort lydende på eget navn kan afgive ordre. Du erklærer ved din ordreafgivelse at være fyldt 18 år.

AFTALEPARTER

Aftalen om køb og levering af gavekortet indgås mellem DinnerBooking og dig.

Aftalen om køb og levering af den ydelse, som skal betales med gavekortet, indgås dog direkte mellem dig og den restaurant, som du eller den du giver gavekortet til vælger.

Det betyder, at DinnerBooking ikke kan holdes ansvarlig for spørgsmål vedrørende restaurantens præstation herunder for eksempel kvaliteten af maden og servicen.

Gavekortet sælges altså af DinnerBooking, mens måltidet sælges af restauranten.

KØBSPROCEDURE

For at lægge en ordre bliver du nød til at oprette en brugerprofil eller være logget ind.

For at afgive en ordre skal du først vælge hvor stort et beløb gavekortet skal være på.

For at gå videre skal du acceptere disse Handelsvilkår og eventuelle øvrige vilkår.

Derefter åbnes et nyt og sikker vindue, hvor du skal indtaste kortoplysninger.

For at afslutte ordren skal du vælge “gennemfør betaling”. En email vil automatisk blive sendt til dig med en kvittering for ordren. Denne kvittering repræsenterer din ordrebekræftelse og indeholder de nødvendige oplysninger for dit bevis på køb og betaling. E-mailen videresendes til den adresse, du har angivet i din brugerprofil.

LEVERING OG LEVERINGSTID

Din ordre bliver automatisk behandlet, når kvitteringen og gavekortet er leveret via e-mail sammen med kvitteringen for dit køb, som sendes til den email-adresse, du har angivet i din brugerprofil.

Leveringen sker i form af et link til en pdf-fil indeholdende gavekortet, som du derefter kan downloade og/eller printe.

OPBEVARING AF INDGÅENDE AFTALER OG SPROG

Vi opbevarer ikke den indgåede aftale efter effektueringen på en sådan måde, at den er tilgængelige for dig efterfølgende. Vi opfordrer derfor til, at du gemmer den modtagne kvittering til eventuel senere brug.

Du vil dog under din brugerprofil på vores hjemmeside kunne se det gavekort, som du har købt.

Aftalen indgås på dansk.

PRISER

Alle prisangivelser på Hjemmesiden er angivet i DKK inklusive 25% moms og eksklusive eventuelle gebyrer. Den samlede pris, der skal betales, inklusive håndteringsgebyrer og gebyrer ved betaling med betalingskort mv., opgøres og fremgår i forbindelse med præsentation af varen eller ydelsen, hvor dette er muligt. Den samlede pris, du skal betale, opgøres og oplyses endvidere inden afslutning og gennemførelse af købet.

BETALINGSVILKÅR

Betaling skal ske online ved brug af Dankort, Visa/Dankort, MasterCard eller Visa.

Ved betaling pålægges et gebyr, enten som fast beløb eller som en procentsats af købesummen. Gebyrets størrelse oplyses overfor dig på betalingssiden inden betalingstransaktionen igangsættes.

Betalingsoplysninger skal indtastes ved ordreafgivelse. Betalingen effektueres straks samtidig med leveringen af billetten. Der vil aldrig kunne trækkes et større beløb fra din konto, end du har godkendt ved købet.

Vi benytter et betalingssystem, som er godkendt af EPAY. Al datakommunikation under købet, herunder kundedata, ordredata og betalingsdata, foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles.

Når SSL krypteringen er aktiveret, vises en hængelås nederst på siden i de fleste browsere.

Vi registrerer eller opbevarer ikke dine betalingskort- og kontooplysninger.

KLAGEBEHANDLING

Hvis vi ikke sammen kan finde en tilfredsstillende løsning på en reklamation, du har fremsat i forbindelse med dit køb hos os, eller øvrige forhold du har klaget over til os, kan du klage til Forbrugerklagenævnet, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

FORTRYDELSESRET OG FORTABELSE HERAF

Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på gavekortet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du får adgang til gavekortet.

Hvis den sidste dag for udnyttelse af fortrydelsesretten falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, kan du udfylde formularen vedhæftet som bilag 1 til disse betingelser og indsendes den til os eller du skal på anden utvetydig måde meddele os om, at du udnytter din fortrydelsesret.

Immediately after we receive your notice of cancellation, you will receive a receipt for this on the email address provided.

Hvis du handler som forbruger i købelovens forstand, har du 14 dages fortrydelsesret på gavekortet. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du får adgang til gavekortet.

Med mindre du udtrykkeligt har anmodet om andet, sker tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved gennemførelsen af købet.

Hvis du tager gavekortet i brug inden udløbet af fortrydelsesfristen, kan du ikke udnytte din fortrydelsesret for den del af gavekortet som er brugt, idet du skal betale for den del af ydelsen, som er leveret. Det betyder, at du alene vil få tilbagebetalt det beløb, som ikke er brugt, og du vil ikke få tilbagebetalt de gebyrer, du har betalt i forbindelse med købet.

Når du tager gavekortet i brug indebærer det en udtrykkelig anmodning om at påbegynde opfyldelsen af aftalen mellem dig og DinnerBooking om gavekortet. Den restaurant gavekortet benyttes på modtager anmodningen på vegne af DinnerBooking.

Hvis du bruger gavekortets fulde beløb inden fortrydelsesfristen udløb, anerkender og accepterer du at fortrydelsesretten ophører samtidig hermed, idet DinnerBooking’s ydelse til dig dermed er fuldt udført.

FORHOLD VEDRØRENDE BRUG AF GAVEKORTET

Gavekortet er gyldigt i 2 år efter det er købt. Udløbsdatoen er angivet på gavekortet.

Gavekortet kan anvendes på de restauranter, som til enhver tid er tilmeldt DinnerBooking’s gavekortsordning. DinnerBooking kan ikke garantere, at de restauranter, som er tilmeldt på det tidspunkt, du køber gavekortet, også vil være det i hele gavekortets gyldighedsperiode. Udbuddet af restauranter kan altså variere.

Der tages forbehold for trykfejl og andre fejl i beskrivelserne af restauranterne på Hjemmesiden.

DinnerBooking kan ikke drages til ansvar for forhold som vedrører restauranternes ydelse. Det er dit eget ansvar, at sikre at den restaurant, du vil benytte gavekortet på er tilmeldt ordningen på det givne tidspunkt og tager imod gavekortet.

Det er dit eget ansvar at gøre dig bekendt med restauranternes vilkår for modtagelse af ydelser derfra, f.eks. bordbestilling eller dress code.

Gavekort er ikke personlig, og kan frit overdrages til andre f.eks. som gave.

Gavekortet skal bruges i sit fulde beløb på restauranten, overskydende udbetales ikke.

Brugen af gavekortet er tilknyttet den kode, som er angivet på gavekortet. Det er dit eget ansvar at opbevare koden, så uvedkommende ikke kan benytte sig af den, og dermed modtage ydelser fra restauranterne på din bekostning.

Du må naturligvis printe og kopiere dit gavekort med henblik på fremvisning i restauranten. Du må dog ikke reproducere gavekortet eller noget af dens indhold med henblik på at forfalske det eller producere falske gavekort o.l.

Derudover gør vi opmærksom på, at alle immaterielle rettigheder til materiale du modtager fra DinnerBooking, inkl. deri indeholdte designs og varemærker, tilhører DinnerBooking eller eventuelt restauranterne.

KLAGER OVER FEJL OG MANGLER

Dansk rets almindelige regler, herunder evt. købelovens regler, finder anvendelse, hvor andet ikke er fastsat i disse salgs- og leveringsbetingelser.

Hvis du har klager over fejl ved DinnerBooking’s ydelse, f. eks. hvis du ikke har modtaget det, du har bestilt, eller du har modtaget noget forkert, skal du kontakte os herom inden for rimelig tid efter du har opdaget fejlen.

Reklamation kan fremsendes til os på adressen:

DinnerBooking ApS
Lyongade 21, 1.
2300 Copenhagen S
Denmark

Reklamation kan også fremsendes:

On email: support@dinnerbooking.com

Or by phone: +45 32555048

Hvis du har klager over restauranten, skal du henvende dig direkte til restauranten. DinnerBooking hæfter ikke for restaurantens ydelser.

BEHANDLING AF PERSONDATA

For at fuldføre din ordre er det nødvendigt at registrere visse personlige oplysninger om dig selv, såsom dit navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer. Disse oplysninger bruges til at gennemføre dit køb.

Du accepterer dog, at vi kan anvende oplysningerne i anonymiseret form til statistiske formål.

Hvis du har en brugerprofil, og den anvendes under køb, vil andre personlige data registreres og behandles. Behandling af personoplysninger i sådanne tilfælde være i overensstemmelse med reglerne i vores Privacy Policy, som du kan læse finde her, og som du har accepteret under oprettelsen af brugerprofilen.

KONTAKT OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Du har mulighed for at kontakte vores Kundeservice på.

Phone: +45 32555048
Email: support@dinnerbooking.com

Åbningstiderne for kundeservice er: 
9:00-16:30 Man-Fre

Du får altid professionel rådgivning og få svar på spørgsmål.

DinnerBookings fulde forretningsnavn, fysiske adresse og andre kontaktinformationer er:

DinnerBooking ApS
Lyongade 21, 1.
2300 Copenhagen S, Denmark
VAT: DK29008450

Phone: +45 32555048
Email: support@dinnerbooking.com

BILAG 1

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

((denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende))

 • Til
  DinnerBooking ApS
  Lyongade 21, 1..
  2300 Copenhagen S, Denmark
  Email: support@dinnerbooking.com
 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato

(*) Det ikke relevante udstreges